بایگانی‌های پایانه فروشگاهی - پایگاه خبری تایماز نیوز
الزام پزشکان به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی ۲۶ آذر ۱۴۰۱

الزام پزشکان به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل خبر داد: کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.