بایگانی‌های پاک آب سبلان - پایگاه خبری تایماز نیوز
توسعه و تعمیق روابط بانک تجارت با شرکت‌های صنعتی استان اردبیل ۱۳ آذر ۱۴۰۱
استان اردبیل میزبان مدیرعامل بانک تجارت به همراهی مدیران عالی رتبه بانک تجارت بود

توسعه و تعمیق روابط بانک تجارت با شرکت‌های صنعتی استان اردبیل

هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در این سفر دوروزه ضمن بازدید از سه مجموعه صنعتی آرتا ، پاک آب سبلان ونگین زرین چوب آرتاویل با مدیران این شرکت ها دیدار و برتوسعه و تعمیق روابط تاکید کرد.