بایگانی‌های پاکسازی - پایگاه خبری تایماز نیوز
زباله های پارك جنگلی قلعه رودخان پاكسازی شد ۲۷ مهر ۱۴۰۱

زباله های پارك جنگلی قلعه رودخان پاكسازی شد

 به همت برخی از تشكل های غيردولتی بومی و غیر بومی و جمعی از كاركنان اداره حفاظت محیط زیست و منابع طبيعی شهرستان فومن ، زباله های پارك جنگلی قلعه رودخان فومن در يك حركت نمادين و با شعار دوستی با طبيعت جمع آوری شد.