بایگانی‌های پاداش پایان خدمت بازنشستگان - پایگاه خبری تایماز نیوز
آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان در اردبیل ۱۱ آذر ۱۴۰۱
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل خبر داد؛

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان در اردبیل

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از آغاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در استان اردبیل خبر داد.