بایگانی‌های مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل - پایگاه خبری تایماز نیوز
حمایت از واحدهای تولیدی سرلوحه کار سازمان امور مالیاتی ۳۰ دی ۱۴۰۱
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل:

حمایت از واحدهای تولیدی سرلوحه کار سازمان امور مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در بازدید از شرکت بازرگانی تولیدی اشجع باتری گفت: حمایت از واحدهای تولیدی سرلوحه کار امور سازمان مالیاتی و از مهمترین اهداف سازمان در جریان سال جاری است.

برقراری عدالت مالیاتی و شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی با اجرای پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان ۲۰ آذر ۱۴۰۱
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل:

برقراری عدالت مالیاتی و شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی با اجرای پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موجب برقراری عدالت مالیاتی ،شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی می شود.

بخشودگی کامل جرایم مالیاتی قابل بخشش سال های ۹۸ و به بعد ۱۴ آذر ۱۴۰۱
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل:

بخشودگی کامل جرایم مالیاتی قابل بخشش سال های ۹۸ و به بعد

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش سال های ۹۸ و به بعد در صورت پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی خبر داد.

بخشودگی کامل جرایم مالیاتی قابل بخشش سال های ۹۸ و به بعد ۱۰ آذر ۱۴۰۱
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل:

بخشودگی کامل جرایم مالیاتی قابل بخشش سال های ۹۸ و به بعد

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش سال های ۹۸ و به بعد در صورت پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی خبر داد.

هدف سازمان مالیاتی ایجاد عدالت اجتماعی از طریق دریافت مالیات است ۰۲ آذر ۱۴۰۱
مشاور عالی و مدیرکل حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور:

هدف سازمان مالیاتی ایجاد عدالت اجتماعی از طریق دریافت مالیات است

مشاور عالی و مدیرکل حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در آیین تکریم و معارفه مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت : هدف سازمان افزایش درآمد دولت نیست ایجاد عدالت اجتماعی از طریق دریافت مالیات است.

مالیات بر ارزش افزوده موجب پیشبرد پروژه‌های عمرانی شهر می‌شود ۰۲ آذر ۱۴۰۱
شهردار اردبیل:

مالیات بر ارزش افزوده موجب پیشبرد پروژه‌های عمرانی شهر می‌شود

شهردار اردبیل گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی مودیان، تاثیر بسزایی در احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی شهری دارد.