بایگانی‌های تابلوهای هشداردهنده - پایگاه خبری تایماز نیوز
یخ‌های روی «دریاچه شورابیل» سطحی و شکننده است ۲۶ دی ۱۴۰۱
شهرداری اردبیل هشدار داد؛

یخ‌های روی «دریاچه شورابیل» سطحی و شکننده است

مدیر خدمات شهری شهرداری اردبیل گفت: یخ‌های روی «دریاچه شورابیل» اردبیل سطحی و شکننده است و هموطنان از راه رفتن و انجام ورزش اسکی روی یخ در دریاچه شورابیل پرهیز کنند.