بال افتخار بر آسمان اقتدار ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

بال افتخار بر آسمان اقتدار

 هر ۲ فرزند با صلابت سبلان و همکار بودند و در سال ۱۳۴۸هنگام بدرقه همدیگر در یک قاب عکس خاطره انگیز قرار گرفتند اما تاب فراق یکدیگر را نداشتند و سرانجام در سال ۱۳۵۹ به فاصله ۱۱ روز از هم، تا بلندای اقتدار اوج گرفته و به معراجیان پیوستند.

بایگانی‌های شهادت - پایگاه خبری تایماز نیوز
چیزی یافت نشد !