برگزاری جلسه هماهنگی اردبیل ۲۰۲۳ و بسیج سلامت نوروزی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

برگزاری جلسه هماهنگی اردبیل ۲۰۲۳ و بسیج سلامت نوروزی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

جلسه هماهنگی اردبیل ۲۰۲۳ و بسیج سلامت نوروزی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

بایگانی‌های بسیج - پایگاه خبری تایماز نیوز
چیزی یافت نشد !