مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: بیش از ۱۵ میلیون لیتر نفتگاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل تامین شد. سید حجت مدنی با اشاره به ضرورت مصرف بهینه سوخت گفت: برای سوخت‌رسانی مطلوب و بی وقفه به این نیروگاه آمادگی کامل داریم. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل درباره نفتگاز […]

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: بیش از ۱۵ میلیون لیتر نفتگاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل تامین شد.

سید حجت مدنی با اشاره به ضرورت مصرف بهینه سوخت گفت: برای سوخت‌رسانی مطلوب و بی وقفه به این نیروگاه آمادگی کامل داریم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل درباره نفتگاز بخش غیر نیروگاهی گفت: مصرف نفتگاز در این بخش در بازه زمانی اشاره شده بیش از ۲۳ میلیون لیتر بوده که با آنالیز و مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.

مدنی با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه سوخت در بخش خانگی گفت: منظور از مصرف بهینه کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است و به همین دلیل اگر شهروندان فقط ۱۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی داشته باشند، برق هیچ خانه و کارخانه‌ای قطع نمی‌شود.

او ضمن تاکید بر ذخیره‌سازی سوخت دوم گفت: قبل از شروع فصل پاییز به همه مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنیم که سوخت دوم را ذخیره‌سازی کنند و در مورد نیروگاه نیز این اتفاق می‌افتد، چون معمولا به دلیل عدم صرفه‌جویی در مصرف زمستانی، دچار افت فشار گاز می‌شویم.