گازرساني به ۸۱ واحد صنعتي و مصرف كننده عمده طی سال گذشته مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد: بهره مندی ۸۱ واحد صنعتی عمده و جزء در سال گذشته از گاز طبیعی. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان اردبیل، اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان «تولید، […]

گازرساني به ۸۱ واحد صنعتي و مصرف كننده عمده طی سال گذشته

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد: بهره مندی ۸۱ واحد صنعتی عمده و جزء در سال گذشته از گاز طبیعی.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان اردبیل، اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین » اظهار داشت: استان اردبیل به لحاظ وجود شهرکهای صنعتی و صنایع تبدیلی گسترده در جایگزینی گاز طبیعی با سوختهای فسیلی عملکرد مناسبی داشته است و خوشبختانه با اقدام‌های حمایتی دولت از بحث گازرسانی به صنایع در سال گذشته تعداد ۸۱ واحد صنعتی عمده و جزء از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که با احتساب این تعداد تا بحال به یک هزار و ۶۴۴ واحد صنعتی عمده و جزء گازرسانی شده است و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای پشتیبانی از تولید طی سالجاری به اهداف کمّی و کیفی خوبی در این زمینه دست یابیم.

وی در رابطه با ایجاد زیرساختهای گازرسانی در شهرکهای صنعتی نیز به اقدامات گسترده شرکت در خصوص گازرسانی به محورهای صنعتی اشاره نمود و گفت: تعداد یک هزار و ۶۴۴ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که از این تعداد ۱۳۶۲ واحد صنعتی به عنوان مصرف کننده جزء و ۲۸۲ واحد صنعتی نیز به عنوان مصرف کننده عمده می باشند.

اسماعیلی جایگزینی گاز طبیعی با سوختهای فسیلی را در صنعت حمل و نقل را از مهمترین رویکردهای شرکت گاز استان برشمرد و گفت : در حال حاضر در سطح استان اردبیل تعداد ۶۹ جایگاه CNG وجود دارد که مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد