کاظم دبیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل: دستگاههای اجرایی استان در مسیر حمایت از شرکتهای دانش بنیان استانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت :نظر به فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در نخستین لحظات تحویل سال و نامگذاری امسال با عنوان سال << تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین>> توسط معظم له، […]

کاظم دبیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل:

دستگاههای اجرایی استان در مسیر حمایت از شرکتهای دانش بنیان استانی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت :نظر به فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در نخستین لحظات تحویل سال و نامگذاری امسال با عنوان سال << تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین>> توسط معظم له، و با توجه به اینکه توسعه هر استانی منوط به ایجاد اشتغال پایدار در همان استان بوده و در اکثر استان های کشور نيز رویه‌هایی در جهت حمایت از شرکت ها و تولیدکنندگان بومی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شایسته است در راستای حمایت از شرکت‌ها و تولیدکنندگان سامانه های نرم افزاری و فروشگاه های تامین کننده تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، موارد و نکات ذیل توسط دستگاه‌های استانی، در جهت حمایت از اشتغال پایدار در سطح استان رعایت گردد:
۱. کلیه خریدهای مربوط به معاملات کوچک و متوسط صرفا از طریق شرکت های بومی عضو نظام صنفی رایانه‌ای استان صورت پذیرد. در این راستا متولیان امر تهیه درخواست خرید، و تهیه کننده اسناد استعلام یا مناقصه در بندهای عمومی پیمان بند مروبط به ارائه اسناد مربوط به عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان را درج نمایند.
۲. در خصوص معاملات بزرگ اولویت با شرکت های بومی همتراز با سایر شرکت کنندگان در مناقصه بوده و این مورد نیز در اسناد مناقصه و توسط مناقصه گذار درج گردد.
۳. در صورتیکه از بین شرکت های بومی عضو نظام صنفی رایانه‌ای استان در آگهی مناقصه برنده‌ای وجود نداشته باشد و برنده مناقصه از شرکت های غیربومی انتخاب گردد در قرارداد فی‌مابین، مربوط به استفاده از نیروهای مقیم استان در بحث خدمات و پشتیبانی پس از فروش و افزایش نمایندگی به شرکت های بومی با عضویت شرکت مجری در نظام صنفی رایانه‌ای استان قید گردد.

وی تاکید کرد: ذیحسابان محترم دستگاه‌های استانی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات، مباحث مربوط به عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان را جزو موارد پیشنهادی در انجام معاملات لحاظ دارند.