لایحه ساخت فاز سوم بازار خشکبار، با سهم ۵۵ درصدی شهرداری به تصویب رسید در بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه ساخت فاز سوم بازار خشکبار، برای اولین بار با سهم ۵۵ درصدی شهرداری به تصویب رسید. شایان ذکر است که‌ در سال های قبل سهم شهرداری در این پروژه های مشارکتی […]

لایحه ساخت فاز سوم بازار خشکبار، با سهم ۵۵ درصدی شهرداری به تصویب رسید

در بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه ساخت فاز سوم بازار خشکبار، برای اولین بار با سهم ۵۵ درصدی شهرداری به تصویب رسید. شایان ذکر است که‌ در سال های قبل سهم شهرداری در این پروژه های مشارکتی کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

محمود صفری،شهردار اردبیل:حاصل قراردادهای مشارکتی که سالهای قبل در اتاق های فکری سیاسی بسته شده است،شکست و ضرر برای شهرداری بوده است.

شهردار اردبیل در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد:ضمن تاکید به بحث شفافیت پروژه های شهرداری تا زمانی که من در شهرداری هستم مانع واگذاری طرح های مشارکتی به شرکت های خصوصی ، بدون مناقصه خواهیم شد.

در این جلسه شهردار اردبیل ضمن اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی قدس ، روز دفاع از حقانیت مسلمانان و تبریک عید سعید فطر با تاکید به ۹ اردیبهشت روز شوراها و با عنایت به اتحاد و انسجام اعضای محترم شورا ضمن تشکر از زحمات ایشان به لزوم قدردانی از اعضای شورا تاکید نمودند و با توجه به نزدیکی هفته کار و کارگر و اهمیت این ایام از ۵ نفر از پاکبانان زحمتکش شهرداری تجلیل به عمل آمد