رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل: اقتصاد دانش بنیان سرانه درآمدی اردبیلی ها را بهبود می بخشد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری های جدید فرصت اشتغال و افزایش سرانه درآمدی مردم اردبیل را فراهم می آورد. به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل:
اقتصاد دانش بنیان سرانه درآمدی اردبیلی ها را بهبود می بخشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری های جدید فرصت اشتغال و افزایش سرانه درآمدی مردم اردبیل را فراهم می آورد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت اقتصاد دانش بنیان در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین ما نیز در استان برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها را در تقویت بخش های توسعه ای در این حوزه انجام دادیم که در گام نخست کارخانه نوآوری و در گام های بعدی نیز شهرک فناوری و نوآوری استان با هدف حمایت از جوانان خلاق راه اندازی می شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مرکز استان قرار است در سایر شهرستان ها نیز به تناسب ظرفیت آنها توسعه اقتصاد دانش بنیان هدفگذاری شود که در شمال استان این تحول در بخش کشاورزی و مرکز و سایر مناطق نیز در حوزه گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی مدنظر قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: سند آمایش استان در تحقق برنامه ها و رویکردهای اقتصاد دانش بنیان می تواند مبنای اصلی باشد تا به تناسب ظرفیت های هر منطقه طرح های اقتصادی اجرایی و عملیاتی شود.
شایقی ادامه داد: علاج کار در بهبود شاخص های اقتصادی استان به ویژه افزایش سرانه درآمدی مردم تمرکز بیشتر در عرصه تولید است که به راحتی می توان در سال های آینده با تقویت نظام تولید بر مدار دانش و فناوری های جدید در این زمینه به اهداف مورد نظر دست یافت.