حضور دادستان مرکز استان و معاونین دادستان در مسجد حضرت ابالفضل (ع) محله مهرآباد اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، در اجرای طرح مساجد، پایگاه ارتباط مسئولین قضایی با مردم و در بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان ، معاونین […]

حضور دادستان مرکز استان و معاونین دادستان در مسجد حضرت ابالفضل (ع) محله مهرآباد اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، در اجرای طرح مساجد، پایگاه ارتباط مسئولین قضایی با مردم و در بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان ، معاونین دادستان مرکز استان ، فرماندار ، مدیر کل زندان های استان ، سپاه استان و نیروی انتظامی، شهردار منطقه ۵ و سایر مسئولان شهرستان ، میهمان اهالی شریف محله مهرآباد بودند جهت استماع مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان اهالی .

دادستان مرکز استان، پس از استماع مشکلات مطرح شده و توضیحات مسئولین مربوطه در جمع صمیمی اهالی گفت : این محله آلبوم مشکلات است و از بدو ورود ، سیمای آن هیچ شباهتی به شهر ندارد و این قابل انتقاد و پیگیری است و مطمئناً پس از وصول مشکلات از طریق دبیرخانه تشکیل شده در این محل ، از طریق دادستانی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد .