سجاد انوشیروانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خبر داد: مشارکت بیش از ۴۴۶ هزار نفر در برنامه ورزش همگانی و روستایی در سال ۱۴۰۰ مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از مشارکت بیش از ۴۴۶ هزارو ۵۰۰ نفر در برنامه ورزش همگانی و روستایی در سال ۱۴۰۰خبر داد. به گزارش تایماز نیوز به نقل […]

 سجاد انوشیروانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خبر داد:

مشارکت بیش از ۴۴۶ هزار نفر در برنامه ورزش همگانی و روستایی در سال ۱۴۰۰

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از مشارکت بیش از ۴۴۶ هزارو ۵۰۰ نفر در برنامه ورزش همگانی و روستایی در سال ۱۴۰۰خبر داد.

به گزارش تایماز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، دکتر سجاد انوشیروانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در گفتگو با روابط عمومی اداره کل گفت: بیش از ۴۴۶ هزارو ۵۰۰ نفر در برنامه فرهنگی ورزشی که توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی در سال ۱۴۰۰ برگزار شد مشارکت داشتند.
دکتر انوشیروانی افزود: با اجرای برنامه ورزش همگانی و روستایی ، ۱۹۲۷۱۳ نفر در بخش بانوان و ۲۵۳۸۶۶ نفر در بخش آقایان مشارکت داشتند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهارداشت: پیاده روی، ورزش صبحگاهی، کوه روی وکوه پیمایی، دوچرخه سواری، اجرای همایش ها وجشنواره های ورزشی، مسابقات محلات، برنامه های فرهنگی، برنامه ها وکلاس های آموزشی وورزشی، مسابقات کارکنان، مسابقات ورزشی، دو چرخه سواری و گلگشت ها از برنامه هایی است که توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی به اجرا درآمده است.
انوشیروانی تصریح کرد: به تفکیک برنامه های اجرایی بیش از ۹۴۳ برنامه پیاده روی با حضور بیش از ۴۸۳۵۲ نفر از بانوان و آقایان و همچنین برنامه کوه روی و کوه پیمایی به تعداد ۱۵۶۹ برنامه و با حضور۲۷۱۷۷ نفر از علاقمندان به کوه انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه شرایط بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد و همچنین وضعیت مطلوب جامعه ، مردم ورزش دوست کم کم فعالیت های ورزشی خود را آغاز کردند عنوان کرد: مردم ورزش دوست و ورزشکار استان اردبیل در شرایط حاضر نیز دست از ورزش برنداشتند و با حضور در ورزش صبحگاهی و همگانی، ۶۲۳۶ عنوان برنامه ورزش صبحگاهی با حضور ۱۱۱۹۷۴ نفر از بانوان و ۱۲۲۵۱۴ نفر از آقایان در سطح استان اجرا شد.
او ادامه داد: همایش ها وجشنواره های ورزشی، برنامه های فرهنگی و برنامه ها وکلاس های آموزشی و ورزشی نیز یکی دیگر از فعالیت های تئوری و عملی گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان اردبیل بوده است که جمعا به تعداد ۱۸۵۵ برنامه با حضور ۵۷۲۹۸ نفر از بانوان و آقایان انجام گرفته است.
انوشیروانی بیان کرد: همواره مسابقات علاوه بر حس رقابت بین ورزشکاران ، حس آشتی با ورزش را برای دیگر افراد جامعه به ارمغان داشته است که در این راستا نیز تعداد ۵۷۵ مسابقات محله، ۱۸۷ مسابقه کارکنان و ۱۷۸۶مسابقه ورزشی، ۳۱۱ برنامه دوچرخه سواری همگانی و ۳۷۴ گلگشت خانوادگی در سطح استان توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اجرا شده است که در این برنامه ها ۷۹ هزار و ۲۶۴ نفر از علاقمندان به فعالیت های ورزشی حضور یافتند.