حضور دادستان مرکز استان در محل مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل به منظور آغاز پخش بسته های معیشتی جهت کمک مومنانه به نیازمندان به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان گفت ؛ به همت مسئولین و اعضای مرکز کارشناسان رسمی قوه […]

حضور دادستان مرکز استان در محل مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل به منظور آغاز پخش بسته های معیشتی جهت کمک مومنانه به نیازمندان

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان گفت ؛ به همت مسئولین و اعضای مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه دادگستری استان، تعداد ۱۵۰ بسته معیشتی مهیا و با شناسایی خانواده های نیازمند پخش آنها همزمان با ایام ماه مبارک رمضان و شهادت ابوالایتام ، مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام آغاز گردید .