نشست هم اندیشی با روسای پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان نشست هم اندیشی در راستای تحقق شعار سال با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، روسای محترم پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نیز معاونین و کارشناسان ذیربط سازمان صمت در محل سالن جلسه این سازمان برگزار شد […]

نشست هم اندیشی با روسای پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان
نشست هم اندیشی در راستای تحقق شعار سال با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، روسای محترم پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نیز معاونین و کارشناسان ذیربط سازمان صمت در محل سالن جلسه این سازمان برگزار شد
رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن  تشریح برنامه های سازمان صمت و نوع حمایتها از واحدهای فناور، دانش بنیان و صنایع پیشرفته در راستای هدف گذاری و برنامه ریزی برای تحقق شعار سال که به “سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” مزین شده مطالبی را عنوان کردند.
سپس دکتر ابراهیم پور رییس پارک علم و فناوری استان در خصوص شرایط و مراحل دانش بنیان شدن محصول و یا فرآیند تولید  و نیز راهکارهای عملی دانش بنیان شدن محصولات منتخب تولیدی استان مطالبی را ارائه نمودند.
در ادامه  روسای مراکز رشد واحدهای فناور استان مشکلات واحدهای تحت پوشش خود و همچنین نوع حمایتهای مادی و معنوی که این مراکز ارائه می دهند بیان کردند.