صدور ۴۳۴ رای درکمیسیون های رسیدگی به تخلفات راهداری رئیس امور حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل از صدور۴۳۴ رای در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات راهداری در سال گذشته خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل، عیسی جوادزاده در جلسه کمیسیون ماده […]

صدور ۴۳۴ رای درکمیسیون های رسیدگی به تخلفات راهداری

رئیس امور حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل از صدور۴۳۴ رای در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات راهداری در سال گذشته خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل، عیسی جوادزاده در جلسه کمیسیون ماده ۱۴ با بیان اینکه اداره حقوقی به عنوان دبیر کمیسیون های رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل کالا ومسافری استان براساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان اقدام می نماید افزود: در این کمیسیون ها با توجه به نوع تخلف ارتکابی و اهمیت آن نسبت به صدور رای تذکر،جریمه نقدی ولغو موقت پروانه فعالیت یا لغو دائم آن تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۳۲۶ رای در کمیسون ماده ۱۱ ، ۳۳رای در کمیسیون ماده ۱۲ و ۷۵ رای نیز درکمیسون ماده ۱۴ توسط کارشناسان حقوقی برای متخلفین صادر شده است تصریح کرد:تخلفات مالکان ناوگان های باری ومسافری اعلام شده از سوی ادارات ایمنی و ترافیک ،کالا،مسافرو اداره ترانزیت نیز در کمیسون ماده ۱۴ بررسی و طبق دستورالعمل صدور،تمدید، تعویض و لغوبرگه فعالیت ناوگان حمل ونقل برون شهری وروستایی برحسب مورد، تذکر و یا لغو خدمات از ده روز تا یک سال برای متخلفین اعمال می شود.

رئیس امور حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل رسیدگی به تخلفات رانندگی رانندگان باری ومسافری را در کمیسون ماده ۱۱ از دیگر وظایف این واحد حقوقی برشمرد و اظهار داشت: برای ۱۰۷ پرونده از اداره مسافر،۹۲ پرونده از اداره کالا،۳۵ پرونده از اداره ترانزیت و ۱۲۵ پرونده از اداره ایمنی و ترافیک در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ در سال گذشته رای صادر شده است.

جوادزاده در جهت پاسخگویی سریع به امورات و مشکلات ارباب رجوع، رسیدگی سریع به پرونده های ارسالی وعدم تاخیر در صدور رای توسط کارشناسان این واحدرا از مهمترین ویژگی های این اداره عنوان کردو گفت: تمامی مراحل تشکیل کمیسیون،ارسال دعوتنامه، صدور را ی و اجرای آن از طریق سامانه شهباز انجام می گردد.

وی همچنین از مردم مسافران و رانندگان خواست هرگونه شکایت خود از عملکرد حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای را از طریق سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی به این اداره کل اطلاع دهند.