برگزاری مراسم اعطای احکام اعضای هیئت مدیره و بازرسی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، امیر اصلان حسینیان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان ، در این مراسم گفت ؛ به استناد ماده ۱۵ دستورالعمل تشکیلات و […]

برگزاری مراسم اعطای احکام اعضای هیئت مدیره و بازرسی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، امیر اصلان حسینیان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان ، در این مراسم گفت ؛ به استناد ماده ۱۵ دستورالعمل تشکیلات و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی ، جلسه تعیین سمت هیئت مدیره مرکز برگزار و اعضای منتخب احکام خود را دریافت کردند .
این مقام قضایی ادامه داد ؛ در حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه دادگستری استان تعداد ۶۴۷ نفر عضو دارد که ۴۵۰ نفر در امر وکالت مشغول و تعداد ۱۹۷ نفر در مرحله کارآموزی هستند و مرکز کارشناسان رسمی نیز ۴۱۷ نفر عضو دارد که ۲۹۵ نفر فعال در زمینه کارشناسی و ۱۲۲ نفر در حال گذارندن کارآموزی هستند که ان شاءالله با اضافه شدن کارآموزان میزان دسترسی به وکیل و کارشناس تسهیل شده و کمک حال تشکیلات قضایی استان در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهند بود .