🔻هم اکنون نشست خبری فرهاد سبحانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل به مناسبت سالگرد بنیاد مسکن با خبرنگاران ؛ تاکنون ۱۰۴۰۴۶ جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ۴۶۴ روستا و ۲۳ شهر به متقاضیان صادر شده است . امسال ۳۵۰ جلد سندمالکیت صادر می شود تعداد […]

🔻هم اکنون
نشست خبری فرهاد سبحانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل به مناسبت سالگرد بنیاد مسکن با خبرنگاران ؛

تاکنون ۱۰۴۰۴۶ جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ۴۶۴ روستا و ۲۳ شهر به متقاضیان صادر شده است .

امسال ۳۵۰ جلد سندمالکیت صادر می شود

تعداد ۹۸۸۴۷ واحد مسکونی روستایی درسال ۱۴۰۰ بازسازی شده است

روند اجرایی در۱۵ شهر با ظرفیت ساخت تعداد ۲۹۲۵ واحد مسکونی درحال انجام است

۳۴۲۶۷ نفر درسامانه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند

تعداد واجدشرایط طرح نهضت ملی مسکن ۲۵۴۲۲ نفر می باشد

۷۰ میلیاردتومان قیر رایگان برای آسفالت ۱۱۳ روستا تصویب شده است

۶۴ درصدطرح بازسازی روستایی انجام گرفته است

۴۵ درصدطرح هادی در استان اردبیل انجام گرفته است

تعداد سهمیه تخصیصی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی درسال ۱۴۰۰ تعداد ۳۶۴۱ واحد مسکونی وتاکنون پایانکار ۷۶۷ واحد مسکونی صادر شده است

تعداد ۳۰۰۰ واحد مسکونی سهمیه تخصصی تفاهم نامه برنامه وبودجه ( مسکن محرومین) در سال ۱۴۰۰ دریافت کردندو تا کنون برای ۲۹۰۶ واحدمسکونی پایانکارصادر شده است