نرخ تورم در اردبیل ۴۱.۵ درصد است  دهقان، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: تجمیع نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای استان در اسفندماه به ۴۱.۵ درصد رسید. فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: شاخص کل در کشور در همین مدت ۴۰.۲ […]

نرخ تورم در اردبیل ۴۱.۵ درصد است

 دهقان، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: تجمیع نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای استان در اسفندماه به ۴۱.۵ درصد رسید.

فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: شاخص کل در کشور در همین مدت ۴۰.۲ درصد بوده که در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات این نرخ تورم ۴۸.۴ درصد بوده و در کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۳۶ درصد بوده است.

وی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان اردبیل را در اسفندماه ۳۹۷.۴ اعلام و خاطرنشان کرد: این شاخص قیمت در خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۵۱۹.۲ دهم و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۲۵.۷ بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: این شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کشور در اسفندماه ۴۰۱.۵ بوده است.

دهقان درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان اردبیل را در اسفندماه ۶ دهم درصد دانست و بیان کرد: این تغییرات در خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۱.۲ درصد بوده است.

وی گفت: در اسفند سال گذشته درصد تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان اردبیل نسبت به بهمن ماه سال قبل ۳۴.۷ بوده که در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به میانگین کشوری کاهش داشته و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدماتی میانگین به ۳۰.۸ دهم رسید.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل دلیل بالا بودن تورم در برخی از ماه های سال را در استان شرایط درآمدی و برداشت محصولات کشاورزی اعلام و تصریح کرد: شاخص قیمت ها در مناطق شهری و روستایی نیز که در نرخ تورم تاثیرگذار است متفاوت می باشد.