منطقه آزاد اردبیل کجاست؟ سیدمصطفی جمشیدی محدوده منطقه آزاد اردبیل در «مصوبه نهایی مجلس» شامل چهار نقطه است و شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی، مشگین‌شهر، اردبیل و نمین را در بر می‌گیرد. این محدوده در مجلس گذشته تدوین و تصویب شد. بعد از عبور منطقه آزاد اردبیل از خوان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت […]

منطقه آزاد اردبیل کجاست؟

سیدمصطفی جمشیدی

محدوده منطقه آزاد اردبیل در «مصوبه نهایی مجلس» شامل چهار نقطه است و شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی، مشگین‌شهر، اردبیل و نمین را در بر می‌گیرد. این محدوده در مجلس گذشته تدوین و تصویب شد.

بعد از عبور منطقه آزاد اردبیل از خوان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرد و منطقه آزاد اردبیل را محدود به «یک نقطه به انتخاب دولت» کرد. پیام تلویحی این مصوبه، حذف سه نقطه به انتخاب دولت بود و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

در حالی که شش منطقه آزاد دیگر که همزمان با اردبیل تصویب شده بودند یکی پس از دیگری راه‌اندازی می‌شدند، «انتخاب یک از چهار» به چالشی جدی در سطح استان تبدیل شد و منطقه آزاد اردبیل را روی کاغذ نگه داشت.

اردبیل در میان دوراهی مانده: «راه‌اندازی منطقه آزاد در یک نقطه مطابق مصوبه مجمع تشخیص و الحاق تدریجی سایر نقاط به مرور زمان» و یا «ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص و اصلاح آن با تاکید بر مصوبه مجلس». شروع از یک نقطه با مقاومت سه نقطه دیگر روبروست و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت «بازگشت به خانه اول» است.

اما مساله اصلی جای دیگری است! متاسفانه شاهدیم پرونده منطقه آزاد در فضایی «خارج از فضای اقتصادی» بررسی می‌شود و بازار موج‌سواری روی دوگانه‌های ساختگی و رقابت‌های بدوی که بر محور عصبیت شکل گرفته و از شمال-جنوب استان شروع شده و تا بالا-پایین یک روستا ادامه می‌یابد، داغ است.

برخی خواص هم به جای روشنگری، بررسی مناطق مختلف استان بر اساس شاخص‌های اقتصادی و تصمیم‌سازی در فرآیند راه‌اندازی منطقه آزاد اردبیل، سُرنا را از سر گشادش می‌زنند، بر طبل تفرقه می‌کوبند و تن دلسوزان استان را می‌سوزانند.

سوزاندن منافع استان در کوره تعصبات کور قبیله‌ای برای ما تازگی ندارد و هیچ بعید نیست در مورد منطقه آزاد هم با درآوردن یک چشم خودمان در مقابل دو چشم همسایه، لبخندی ملیح و ناشی از رضایت بر لبانمان بنشانیم و برای عدم توسعه‌یافتگی اردبیل، مزوّرانه اشک بریزیم.