برگزاری جلسه امور اشتغال فرزندان ترخیصی با تاکید بر بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ، جلسه بررسی نحوه بهره مندی فرزندان هدایت شده به زندگی مستقل با حضور سرپرست اداره کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان برگزار گردید. در این جلسه که معاونین […]

 

برگزاری جلسه امور اشتغال فرزندان ترخیصی با تاکید بر بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ، جلسه بررسی نحوه بهره مندی فرزندان هدایت شده به زندگی مستقل با حضور سرپرست اداره کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان برگزار گردید.

در این جلسه که معاونین اشتغال و امور اجتماعی و کارشناسان مرتبط نیز حضور داشتند نحوه بهره مندی فررندان از تسهیلات حوزه اشتغال به ویژه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور  مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است : با توجه به ضرورت دستیابی به هدف توانمندسازی فرزندان و دستیابی به توفیق در این زمینه حمایت طلبی از واحدهای بین بخشی از  اولویت برنامه های حوزه امورکودکان و نوجوانان می باشد