برگزاری کمیته مدیریت بحران در اداره کل بهزیستی استان اردبیل به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ، جلسه کمیته مدیریت بحران با حضور سرپرست اداره کل و اعضای کمیته مدیریت بحران با موضوع تهیه ساز و کار مناسب برای بیمه حوادث ساختمان های تحت نظر – تبیین راه های پیشگیری از خسارت احتمالی […]

برگزاری کمیته مدیریت بحران در اداره کل بهزیستی استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ، جلسه کمیته مدیریت بحران با حضور سرپرست اداره کل و اعضای کمیته مدیریت بحران با موضوع تهیه ساز و کار مناسب برای بیمه حوادث ساختمان های تحت نظر – تبیین راه های پیشگیری از خسارت احتمالی در مواقع بروز حادثه و بلایای طبیعی در محل اداره کل بهزیستی استان برگزار شد .
شایان توجه است : توضیح کلی از مضمون جلسه و تبیین و یادآوری وظایف سازمان بهزیستی در زمینه صیانت از همکاران ، شرکای اجتماعی و جامعه هدف در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی بلایای طبیعی و نزولات آسمانی توسط اعضای کمیته مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این نشست مصوبات ذیل جهت اقدام ضروری و آنی مورد تاکید سرپرست اداره کل بهزیستی قرار گرفت ؛ تنظیم و ابلاغ دستورالعملی در خصوص بیمه حوادث ساختمان های اداری و مورد اجاره مشمول کمیسیون ماده ۲۸ بهزیستی استان ، همانند ساختمان های اداری هنگام بیمه حوادث ساختمان ، الزام بیمه حوادث در تنظیم قراردادهای ماده ۲۸