مدیر منطقه اردبیل خبر داد: بیش از ۹۸۰ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل توزیع شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در دوازده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۸۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز و نفتگوره در سطح منطقه اردبیل توزیع شده است. به […]

مدیر منطقه اردبیل خبر داد:
بیش از ۹۸۰ میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل توزیع شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در دوازده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۸۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز و نفتگوره در سطح منطقه اردبیل توزیع شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سیدحجت مدنی درباره تأمین و توزیع سوخت استان بیان کرد: این میزان فرآورده در بازه زمانی یاد شده و در سطح استان توزیع شده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، ۱۶درصد افزایش مشاهده می‌شود.

مدنی درباره مصرف بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو۴، دربازه زمانی فوق نسبت به همین مدت در سال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام امسال و سال قبل، این فرآورده با افزایش ۱۶ درصدی همراه بوده است.

وی تصریح کرد: مصرف نفتگاز هم در ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حکایت از افزایش ۱۳ درصدی دارد.

مدنی از کاهش نه درصدی مصرف نفت سفید در همین مدت نسبت به سال ۹۹ خبر داد و افزود: فرآورده‌های نفتی در بخش‌های حمل‌ونقل ۵۹ درصد، حرارتی سه درصد، برق ۲۴ درصد، کشاورزی هشت درصد، پروژه‌ها دو درصد و صنایع چهار درصد به مصرف رسیده است.