برگزاری ملاقات مردمی دادستان مرکز استان و معاونین دادستان در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ملاقات عمومی دادستان مرکز استان به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید. علاوه بر پاسخ گویی روزانه به اربابان […]

برگزاری ملاقات مردمی دادستان مرکز استان و معاونین دادستان در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ملاقات عمومی دادستان مرکز استان به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید.
علاوه بر پاسخ گویی روزانه به اربابان رجوع ، امروز در اولین برنامه ملاقات های منظم هفتگی، دفتر دادستانی میزبان بیش از ۷۴ نفر ارباب رجوع بود که با حضور سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان و معاونین دادستان ، دستورات لازم قضایی صادر شد.

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل