مدیر منطقه اردبیل خبر داد: ۳۸ درصد سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده در سطح استان خبر داد و افزود: بیش از ۳۸ درصد سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد. به […]

مدیر منطقه اردبیل خبر داد:
۳۸ درصد سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده در سطح استان خبر داد و افزود: بیش از ۳۸ درصد سوخت خودروها در استان اردبیل به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سیدحجت مدنی ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: پیوند یکتا: https://taimaznews.ir/2_4185 این سوخت پاک در ۳۶۵ روز گذشته سال جاری، بیش از ۲۲۹ میلیون مترمکعب بوده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.
مدنی با اشاره به پتانسیل تولید گاز طبیعی فشرده در کشور تصریح کرد: تلاش شده سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور افزایش یابد و از سوی دیگر با توجه به اینکه شبکه گاز در سراسر استان گسترده شده است، امکان استفاده از این سوخت به عنوان سوخت خودروها وجود دارد.
این مقام مسئول افزود: با دارا بودن ۶۹ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی، به طور میانگین روزانه بالغ بر ۶۲۸ هزار مترمکعب گاز طبیعی فشرده به خودروهای گازسوز در سراسر استان عرضه می‌شود.