‍دیدار مدیران کشت وصنعت مغان با معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت مغان با معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت دیدار و گفتگو کردند. محسن زاده، مدیرعامل شرکت گزارشی از وضعیت رو به رشد این بنگاه اقتصادی ارائه داد. ▫️مهاجر،معاون زراعت وزیرجهادکشاورزی: تامین بموقع نهاده های […]

‍دیدار مدیران کشت وصنعت مغان با معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی

مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت مغان با معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت دیدار و گفتگو کردند.

محسن زاده، مدیرعامل شرکت گزارشی از وضعیت رو به رشد این بنگاه اقتصادی ارائه داد.

▫️مهاجر،معاون زراعت وزیرجهادکشاورزی:
تامین بموقع نهاده های کشاورزی تاثیر فوق العاده ای در افزایش راندمان تولید محصولات زراعی در کشت و صنعت داشته و مدیریت شرکت برنامه ریزی لازم را در جهت تامین و ذخیره سازی آن تداوم بخشیده اند.

تاکید ما استفاده از کودهای فسفات و پتاس مطابق استانداردهای مورد تایید کارشناسان زراعی است.

اقدامات مدیریت کشت و صنعت مغان و تیم کارشناسی موردحمایت وزارتخانه بوده و ما به نوبه خود حمایت جدی از روند رو به رشد بالندگی شرکت انجام داده و خواهیم کرد.

در این راستا بزودی بازدیدی از بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل بعمل آورده و به بررسی مسائل و مشکلات شرکت پرداخته و اقدامات لازم را جهت رفع آنها انجام خواهیم داد.

این شرکت نگین ایران عزیز می باشد و رشد و توسعه آن سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی است.