تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی متقاضیان سوخت در سامانه سدف مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: عدم مطابقت شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان سوخت در بانک مرکزی و سامانه سدف، موجب غیر فعال شدن کارت بانکی آنان خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های […]

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی متقاضیان سوخت در سامانه سدف

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: عدم مطابقت شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان سوخت در بانک مرکزی و سامانه سدف، موجب غیر فعال شدن کارت بانکی آنان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی مدیر منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: عدم مطابقت شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان در بانک مرکزی و سامانه سدف موجب غیر فعال شدن کارت بانکی آنان و ایجاد وقفه در دریافت سهمیه از طریق توزیع الکترونیکی با زیر ساخت بانکی خواهد شد.

مدنی افزود: متقاضیان عزیز می توانند در صورت وجود مغایرت، شماره کارت بانکی و کد ملی خود را بصورت مجزا و خوانا به یکی از سر شماره های ۱۰۰۰۸۴۱۲۰۰۰۰، ۲۰۰۰۸۴۱۲۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۸۴۱۲۰۰ ارسال نمایند تا نسبت به رفع مغایرت ها اقدام گردد.

مدیر منطقه اردبیل خاطر نشان کرد: ارسال پیامک تائید و بازیابی رمز عبور فقط از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده در بانک مرکزی و سامانه سدف امکان پذیر است.