در راستای توسعه طرح مکانیزه نمودن مدیریت پسماند شهرداری اردبیل: کاور محافظ مخازن زباله در معابر شهر اردبیل نصب می شود معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل اعلام کرد: با هدف ارتقاء سطح بهداشت، پیشگیری از شیوع انواع بیماری ها و افزایش عمر مفید مخازن زباله ، کاور محافظ برای مخازن زباله توسط شهرداری اردبیل خریداری […]

در راستای توسعه طرح مکانیزه نمودن مدیریت پسماند شهرداری اردبیل:

کاور محافظ مخازن زباله در معابر شهر اردبیل نصب می شود

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل اعلام کرد: با هدف ارتقاء سطح بهداشت، پیشگیری از شیوع انواع بیماری ها و افزایش عمر مفید مخازن زباله ، کاور محافظ برای مخازن زباله توسط شهرداری اردبیل خریداری و در معابر اصلی و محلات سطح شهر جانمایی و نصب می شود.

مهدی صفری اظهار کرد: کاور های محافظ مخازن زباله دارای مزایای قابل توجهی میباشد که از مهمترین آن میتوان به قطع دسترسی زباله گردها به زباله داخل مخازن و جلوگیری از انتقال بیماری به این افراد ، جلوگیری از ورود آب برف و باران به داخل مخازن و نهایتا جلوگیری از شیرابه حاصل از آن ، جلوگیری از سرقت مخازن و چرخ ها و جلوگیری از آسیب به مخازن در اثر ضربات وارده ، جلوگیری از انتشار بوی نامطلوب ، جلوگیری از قرارگیری نامناسب مخازن و رهاسازی در محل هایی که موجب بروز حوادث و سوانح خودرویی میگردد اشاره کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل گفت: وضعیت توپوگرافی سطح شهر به گونه ای است که امکان تردد آسان ماشین آلات مکانیزه حمل زباله در برخی از معابر و محلات وجود ندارد و به همین دلیل در این محلات زباله ها به صورت دستی و توسط پاکبان های خدوم جمع آوری می شود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده در معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل ، در سال جاری نیز همانند سال گذشته با خرید مخازن زباله جدید بر تعداد مخازن زباله سطح شهر افزوده خواهد شد تا از این طریق ضمن حفظ بهداشت عمومی ، خدمات بیشتری به همشهریان گرامی ارائه کنیم