مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل خبر داد: بازگشایی درگاه ملی خدمات مالیاتی برای فعال سازی کارتخوان های بانکی مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل ، از بازگشایی مجدد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی برای اتصال کارتخوان های بانکی به پرونده مالیاتی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، ابراهیم […]

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل خبر داد:
بازگشایی درگاه ملی خدمات مالیاتی برای فعال سازی کارتخوان های بانکی
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل ، از بازگشایی مجدد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی برای اتصال کارتخوان های بانکی به پرونده مالیاتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، ابراهیم قلی زاده، مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل عنوان کرد: درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی از روز شنبه ۷ اسفندماه برای اتصال کارتخوان های بانکی به پرونده مالیاتی، مجددا بازگشایی شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تصریح کرد: مودیان محترم از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانیmy.tax.gov.ir قادر خواهند بود از قسمت پذیرنده های بانکی، کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی متصل نمایند.
قلی زاده در خاتمه تاکید کرد: طرح ساماندهی کارتخوان های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتا تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.