پایان بازدید سه ساعته دادستان مرکز استان با همراهی ۳۵ نفر از قضات مرکز استان از زندان مرکزی اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، در راستای عمل به سیاست های ابلاغی قوه قضائیه در ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان […]

پایان بازدید سه ساعته دادستان مرکز استان با همراهی ۳۵ نفر از قضات مرکز استان از زندان مرکزی اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، در راستای عمل به سیاست های ابلاغی قوه قضائیه در ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان با همراهی محمد واعظی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان ، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان ، مدیر کل زندان های استان، قضات اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی- حقوقی ، قضات اجرای احکام کیفری کیفری دادسرای مرکز استان و قضات اجرای احکام شورای حل اختلاف استان از کلیّه بندهای زندان مرکزی اردبیل بازدید نمودند .
در این بازدید سه ساعته ضمن ملاقات چهره به چهره با مددجویان به تک تک درخواست های کتبی ارائه شده از جانب آنها اعم از ؛ درخو است مرخصی ، درخواست عفو و تبدیل مجازات و درخواست اعسار و تقسیط و … رسیدگی و دستورات لازم قضایی صادر گردید.