ریالی از اعتبارات پژوهشی در استان به خزانه باز نمی گردد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته همه منابع پژوهشی و تحقیقاتی در استان هزینه می شود و ریالی عودت داده نخواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی استانداری […]

ریالی از اعتبارات پژوهشی در استان به خزانه باز نمی گردد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته همه منابع پژوهشی و تحقیقاتی در استان هزینه می شود و ریالی عودت داده نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل، کاظم دبیر در جلسه تعیین تکلیف طرح های پژوهشی سال های ۹۹و ۹۸ اظهار کرد: طرح پژوهشی باید در راستای حل مشکلات دستگاه های وجرایی و جامعه تدوین شوند و بیشتر طرح ها در دانشگاه ها ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بالای ۶۰ دستگاه اجرایی از منابع ملی جهت انجام طرح های تحقیقاتی استفاده می کنند افزود: تنها ۲۴ دستگاه اجرایی با اعتبار اندک استانی طرح های پژوهشی خود را تحویل سازمان مدیریت و برنامه می دهند که تنها ۶ دستگاه کار گروه پژوهشی دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل تصریح کرد: معمولا اعتبارات پژوهشی در استان سرجمع حساب می شوند و طرح ها بر اساس و متناسب با اعتبار تحویل پژوهشگران شده است و پژوهشگران باید در راستای رفع نیاز سیستم طرح خود را پیاده کنند.

وی تاکید کرد: باید طرح های پژوهشی به سمت عملیاتی شدن و نتیجه مثبت در جامعه سوق داده شوند و نیاز جامعه در راهکارها و پیشنهادات طرح های پژوهشی که قابلیت اجرایی دارند نوشته شوند.

این مسوول با عنوان اینکه طرح های دو سال اخیر بیشتر در حوزه بررسی مسایل کرونایی بوده است تصریح کرد: به خاطر شیوع نا بهنگام ویروس کرونا در سطح استان بیشتر دستگاه ها پژوهش های خود را در حوزه سلامت کار کرده اند و امیدواریم این طرح جهت پیشگیری و مقابله با بیماری ها مورد توجه قرار گیرند.

کاظم دبیر با اشاره به اینکه طرح ها باید کیفی باشند اظهار کرد: به جای چندین طرح ضعیف از لحاظ کمی به چند طرح محدود با کیفیت تمرکز شود و در شورای پژوهشی دستگاه های اجرایی، طرح های ضعیف بررسی و در صورت عدم تطابق با نیاز جامعه کنار گذاشته شوند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها کارگروه های پژوهشی خود را فعال کنند گفت: در ارتقای اعتبارات سهم استان دانشگاه ها تلاش کنند تا طرح ها به سمت اجرایی شدن تدوین و تهیه شوند.

در این جلسه هر یک از اعضای جلسه پیشنهادهای خود را در راستای کیفی تر شدن طرح ها و نحوه پرداخت به نتایج پژوهشی تشریح کردند.