مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خبر داد: ۱۳۰۵برنامه فرهنگی ورزشی توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی دربهمن ماه برگزارشد سجاد انوشیروانی از اجرای۱۳ هزار و ۵ برنامه فرهنگی ورزشی توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی دربهمن ماه سالجاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، مدیرکل […]

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خبر داد:

۱۳۰۵برنامه فرهنگی ورزشی توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی دربهمن ماه برگزارشد

سجاد انوشیروانی از اجرای۱۳ هزار و ۵ برنامه فرهنگی ورزشی توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی دربهمن ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، مدیرکل ورزش و جوانان افزود: از مجمع  این ۱۳ هزار و ۵ برنامه  فرهنگی ورزشی، ۵۶۷برنامه در بخش بانوان و ۷۳۸ برنامه در بخش آقایان برگزار شد که بیش ۵۲ هزار و ۹۲۱ نفر از بانوان و آقایان استان اردبیل توانستند در این برنامه ها حضور یافته و مشارکتی فعال داشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهارداشت: پیاده روی، ورزش صبحگاهی، کوه روی وکوه پیمایی، دوچرخه سواری، اجرای همایش ها وجشنواره های ورزشی، مسابقات محلات، برنامه های فرهنگی، برنامه ها وکلاس های آموزشی وورزشی، مسابقات کارکنان، مسابقات ورزشی و گلگشت ها از برنامه هایی است که توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی به اجرا درآمده است.
انوشیروانی تصریح کرد: به تفکیک برنامه های اجرایی بیش از ۷۹ برنامه پیاده روی با حضور بیش از ۴۰۹۵ نفر از بانوان و آقایان و همچنین برنامه کوه روی و کوه پیمایی به تعداد ۱۱۴ برنامه و با حضور۱۹۷۵ نفر از علاقمندان به کوه انجام گرفت.
او با اشاره به اینکه اماکن ورزشی با وجود حاکم بودن شرایط بیماری کرونا در جامعه و با همچنین وضعیت مطلوب جامعه ،کم کم فعالیت های ورزشی خود را آغاز کردند عنوان کرد: مردم ورزش دوست و ورزشکار استان اردبیل در شرایط حاضر نیز دست از ورزش برنداشتند و با شوروشوق فراوان به سمت ورزش صبحگاهی و همگانی روی آوردند که در این زمینه ۴۹۲عنوان برنامه ورزش صبحگاهی با حضور ۱۳۵۷۰ نفر از بانوان و ۱۳۶۱۶نفر از آقایان در سطح استان اجرا شد.
او ادامه داد: همایش ها وجشنواره های ورزشی، برنامه های فرهنگی و برنامه ها وکلاس های آموزشی و ورزشی نیز یکی دیگر از فعالیت های تئوری و عملی گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان اردبیل بوده است که جمعا به تعداد ۲۰۷ برنامه با حضور نزدیک به ۹۲۲۷ نفر از بانوان و آقایان انجام گرفته است.
انوشیروانی بیان کرد: همواره مسابقات علاوه بر حس رقابت بین ورزشکاران ، حس آشتی با ورزش را برای دیگر افراد جامعه به ارمغان داشته است که در این راستا نیز تعداد ۳۷ مسابقات محله، ۵۶ مسابقه کارکنان و ۲۸۶مسابقه ورزشی و گلگشت خانوادگی در سطح استان توسط گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اجرا شده است که در این برنامه ها ۹ هزار و ۵۷۸ نفر از علاقمندان به فعالیت های ورزشی حضور یافتند.