مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد: برگزاری ۶۳ دوره آموزشی برای ۱۵۰۰ نفر از شاغلین واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ مدیرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل با اشاره به نقش مهم و راهبردي آموزش در افزایش دانش و مهارت، از برگزاری دوره های آموزشی رایگان برای واحدهای تولیدی استان خبر داد. به گزارش […]

مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:
برگزاری ۶۳ دوره آموزشی برای ۱۵۰۰ نفر از شاغلین واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل با اشاره به نقش مهم و راهبردي آموزش در افزایش دانش و مهارت، از برگزاری دوره های آموزشی رایگان برای واحدهای تولیدی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل، محمد اهلی در جلسه کارگروه آموزش، ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: به منظور افزایش دانش و بهره وری، شرکت شهرک‌هاي صنعتي نگاه ويژه اي به بحث آموزش شاغلین واحدهای تولیدی دارد که به همین منظور، نیازهای سالیانه واحدهای تولیدی احصاء و نسبت به برگزاری این دوره ها اقدام می شود.
وی ادامه داد: بر این مبنا، از ابتدای سال جاری تاکنون برای بیش از ۱۵۰۰ نفر از واحدهای تولیدی آموزش های کاربردی ارائه شده که این آموزش ها در قالب ۶۳ دوره آموزشی بوده است.
اهلی این دوره های آموزشی را با سرفصل هاي متنوع در زمينه ارتقاء مهارت شاغلين، موضوعات مديريتي و منابع انساني، توسعه بازار و کارآفريني برشمرد که برای همه واحدهای تولیدی داخل و خارج از شهرک های صنعتی ارائه می شود.
وی تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی این آمادگی را دارد تا به نیازهای آموزشی واحدهای تولیدی رسیدگی و این دوره ها را در همان محل واحدهای تولیدی برگزار کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات مناسب و فرهنگ سازی های لازم، مقوله آموزش در ميان صنعتگران نهادينه شود تا واحدهای صنعتی با افزایش دانش و تکنولوژی بتوانند کيفيت توليد و کارايي کارکنان خود را ارتقاء دهند تا شاهد رونق بيش از پيش توليد و صنعت استان باشيم.