راه اندازی سامانه رمز گشایی کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از راه اندازی مجدد سامانه رمز گشایی کارتهای هوشمند سوخت در استان اردبیل خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل سید حجت مدنی گفت: از زمان اختلال سامانه هوشمند سوخت […]

راه اندازی سامانه رمز گشایی کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از راه اندازی مجدد سامانه رمز گشایی کارتهای هوشمند سوخت در استان اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل سید حجت مدنی گفت: از زمان اختلال سامانه هوشمند سوخت در مجاری عرضه و قطعی سیستم رمز گشایی کارتهای هوشمند سوخت در سطح کشور و استان، توانستیم از ۱۰ دیماه ۱۴۰۰ رمز گشایی کارتهای سوخت را در مرکز منطقه آغاز کنیم.
مدنی افزود: مالکان خودرو که رمز کارت سوخت خود را فراموش نموده و یا اشتباه وارد کرده اند؛ می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی با مراجعه به ناحیه مرکزی شرکت نفت منطقه اردبیل به صورت حضوری درخواست خود بازیابی رمز کارت هوشمند سوخت خود را ارائه داده و نسبت به بازیابی رمزشان اقدام نمایند.
این مقام مسئول تصریح کرد: مالکین خودرو ها در صورت جا گذاشتن کارت سوخت در جایگاه می توانند با ارائه مدارک هویتی کارت سوخت خود را از مسئول جایگاه دریافت کنند و در غیر اینصورت می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به درخواست صدور کارت سوخت المثنی اقدام کنند.