معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیـل: رمپ ورود و‌خروج مجتمع خدماتی محور اردبیل سرچم رفاهی  مجددا اجرایی می شود در خصوص مشکل رمپ ورود و خروج مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی محور اردبیل سرچم گفت: موافقت نامه اصولی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در سال ۱۳۸۵ بنام خسرو قائل اردبیلی […]

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیـل:
رمپ ورود و‌خروج مجتمع خدماتی محور اردبیل سرچم رفاهی  مجددا اجرایی می شود

در خصوص مشکل رمپ ورود و خروج مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی محور اردبیل سرچم گفت: موافقت نامه اصولی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در سال ۱۳۸۵ بنام خسرو قائل اردبیلی صادر و درسال ۱۳۸۷ بنام شرکت ارم کوثر اصلاح شد و رمپ ورود و خروج هم در سال ۱۳۹۳ بصورت کمک بلاعوض سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای اجرا گردید.

حمیدرضا عبدی ادامه داد: درسال جاری به دلیل احداث پروژه ۴ بانده کردن محور اردبیل سرچم رمپ این مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در تعریض قرار گرفت و مقرر شد مجددا رمپ ورود و خروج مجتمع توسط پیمانکار اداره کل راه و شهرسازی اجرا شود.