دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل خبرداد؛ ۵ پروژه ورزشی دراردیبهشت ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل از بهره برداری ۵ پروژه ورزشی دراردیبهشت ۱۴۰۱ خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل، دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان […]

دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل خبرداد؛

۵ پروژه ورزشی دراردیبهشت ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد

دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل از بهره برداری ۵ پروژه ورزشی دراردیبهشت ۱۴۰۱ خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل، دکتر سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل از بهره برداری ۵ پروژه ورزشی دراردیبهشت ۱۴۰۱ خبرداد و گفت: ۱۰ پروژه ورزشی در سطح استان اردبیل فعال می باشد و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ پروژه بزرگ و مهم ورزشی اعم از تالار وزنه برداری اردبیل، چمن استادیوم خلخال، سالن چند منظوره ایران آباد در اردبیل، سالن ورزشی روستای قره قیه و پروژه پیست اسکی چمن فندوقلو نمین به بهره ‌برداری خواهد رسید.
دکتر انوشیروانی افزود: باتوجه به جدول زمانبندی انجام شده تا پایان ۱۴۰۱ پنج پروژه دیگر نیز در سراسر استان به بهره‌برداری خواهد رسید.
مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ماده ۲۷ را در راستای احداث ، بهسازی و بازسازی پروژه های ورزشی مهم برشمرد و اذعان داشت : در سال ۱۴۰۰ سه پروژه ورزشی سالن ورزشی نخستین احمدی شهرک زرناس، سالن الزهرای پارس آباد و استخر شهرستان خلخال با مشارکت بخش خصوصی از طریق ظرفیت ماده ۲۷ انجام شده است.
او تصریح کرد: با مشارکت بخش خصوصی و ماده ۲۷ در سال ۱۴۰۱ دو پروژه ورزشی استخر شهرستان مشکین شهرو زمین چمن شهید برزگر بهسازی و بازسازی می شود