هم اکنون … حضور رئیس کل دادگستری استان در محل آزمون های داوری و میانجی گری و کارشناسی رسمی دادگستری حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان با همراهی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری از دو آزمون همزمان برگزار شده مرتبط با تشکیلات قضایی استان بازدید کردند. به گزارش مدیریت روابط عمومی […]

هم اکنون …
حضور رئیس کل دادگستری استان در محل آزمون های داوری و میانجی گری و کارشناسی رسمی دادگستری

حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان با همراهی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری از دو آزمون همزمان برگزار شده مرتبط با تشکیلات قضایی استان بازدید کردند.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، رئیس کل دادگستری استان پس از بازدید و سرکشی به محل آزمون ها گفت ؛ در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری که بطور همزمان در سراسر کشور در محل ساختمان فنی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود ، تعداد ۳۰۹ داوطلب حضور دارند که بدون حد نصاب نفری و صرفاً با حد نصاب ۷۰ درصدی پاسخ صحیح در آزمون قبول شده و پس طی سایر مراحل گزینشی در رشته های مختلف به امر کارشناسی مشغول خواهند شد. رویکرد تشکیلات قضایی استان در این آزمون ، قبول کارشناس در شهرستان ها و بخش های کم برخوردار است تا وجود کارشناس در پرونده ها سهل الوصول بوده و نیازی به کارشناس از مرکز استان و هزینه های اضافی برای اصحاب دعوی نباشد و متعاقب آن رسیدگی ها تسریع شده و از اطاله دادرسی جلوگیری گردد.
حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو در مورد آزمون داوری و میانجی گری نیز گفت ؛ در این آزمون نیز که در محل ساختمان پیام نور استان در حال برگزاری است تعداد ۹۳۱ داوطلب حضور دارند که از این تعداد ۱۱۰ نفر پس از قبولی در آزمون و سایر مراحل گزینشی در مراکز توسعه حل اختلاف استان مشغول به کار خواهند شد.