آیت الله دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با بیان اینکه مالیات حکم بیت المال را دارد، عنوان کرد: عدم پرداخت مالیات حکم تصرف بیت المال را دارد و فرد خاطی گناه نابخشودنی را مرتکب شده و مدیون همه ملت می شود. نماینده ولی فقیه در استان و […]

آیت الله دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با بیان اینکه مالیات حکم بیت المال را دارد، عنوان کرد: عدم پرداخت مالیات حکم تصرف بیت المال را دارد و فرد خاطی گناه نابخشودنی را مرتکب شده و مدیون همه ملت می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل پرداخت مالیات را با عبادت یکی عنوان و تصریح کرد: عبادت تنها در مساجد صورت نمی گیرد؛ همین که به فکر مظلوم و استقلال کشور و پر کردن سفره ایتام باشیم، عبادت بزرگی است و اجر دنیوی و اخروی دارد.

آیت الله دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در گفتگویی در خصوص مالیات و اهمیت آن اظهار کرد: ثروت این کشور متعلق به مردم است و مردم دولت را برای مدیریت این ثروت وکیل قرار داده است و مدیریت و ارائه خدمات مطلوب از طرف دولت به اخذ مالیات وابسته است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه ارائه گزارش های غلط و عدم ارائه دفاتر توسط برخی افراد زرنگی نیست، بیان کرد: این کار نوعی پولشویی، دست بردن به جیب ملت، خوردن مال فقیر، از پشت خنجر زدن به کشور و ارزش های اسلامی آن است.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: با نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات می توان کشور را در برابر خطرات بزرگ نفوذ دشمن و ضعف اقتصادی مصون نگه داشت، چرخ اقتصاد اکثر کشور با پرداخت مالیات می چرخد و اگر مردم ما به این موضوع اهمیت دهند علاوه بر اینکه عزت و اقتدار اقتصادی کشور حفظ می شود، تاریخ ، مدنیت و فرهنگ یک ملت تقویت و ماندگار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: امروز مهمترین وظیفه ما کمک به حل مشکلات کشور و تامین رفاه جامعه است و این موضوع با دادن مالیات امکان پذیر است و با این کار عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد میشود و دین خود را به تاریخ و ملت خود ادا می کنیم.

امام جمعه اردبیل با اشاره به آیه ۳۹ سوره سبأ « و ما انفقتم من شی فهو یخلفه» “هر چیزی را (در راه خدا )انفاق کنید خدا عوض آن را می دهد  گفت: مالیات بالاترین انفاق است. چرا که پرداخت مالیات کشور را از خطر بزرگی چون تجزیه کشور و  در برابر افزایش قدرت دشمن مصون نگه می دارد، مالیات زیرساخت های کشور را تقویت کرده و هزینه هایی که دولت در حوزه های مهمی چون دارو و درمان متحمل می شود پوشش می دهد.