با حضور استانداراردبیل، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل؛ اجرای تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شد دوم مرداد ۱۴۰۰ با حضور استاندار اردبیل، نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون […]

با حضور استانداراردبیل، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل؛

اجرای تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شد

دوم مرداد ۱۴۰۰ با حضور استاندار اردبیل، نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و جمعی از مردم شریف شهرستان انگوت و مدیران استانی و شهرستانی، اجرای پروژه تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل توسط شرکت آب منطقه ای استان اردبیل آغاز شد.

مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در آیین آغاز احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت گفت: امروز، احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت با برنامه ریزی و تلاش شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال و هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد ریال آغاز می شود و تامین بقیه اعتبار مالی موردنیاز با جدیت پیگیری خواهد شد و اینجانب از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابت کار جهادی و ارزشمندتان، تشکر و قدردانی می نمایم.دکتر ولی اسماعیلی نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با قدردانی از جدیت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و حمایت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استاندار پرتلاش استان اردبیل، آغاز عملیات احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت را برای حل مشکل آب شرب ۳۵ هزار نفر از مردم منطقه مهم و خدمتی تاریخی توسط وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان اردبیل دانست و گفت: برای تامین مالی باقیمانده اعتبار مورد نیاز این پروژه حساس و حیاتی، تمام تلاش خود خواهم کرد تا در زمان کوتاهی شاهد برخورداری مردم شریف منطقه از آب شرب سالم و پایدار باشیم.مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز در سخنانی گفت: تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ظرفیت ۱۱۰ لیتر در ثانیه و با تخصیص آب سالانه ۲٫۵ میلیون مترمکعب آب از سد مخزنی تازه کند در پایین دست این سد، از امروز احداث می شود و می تواند آب شرب و بهداشتی ۳۵ هزار نفر را در مراکز جمعیتی روستایی و شهری شهرستان انگوت تامین نماید و طبق توافقنامه انجام شده، شرکت آب و فاضلاب استان نیز مطالعات احداث شبکه انتقال و توزیع آب پایین دست این تصفیه خانه را انجام داده است و بایستی احداث آنرا در آینده نزدیک شروع کند و تامین مالی احداث تصفیه خانه و خطوط انتقال و توزیع بایستی مورد اهتمام جدی همه مسئولان باشد. 

نوشتهٔ تازه

افزودن عنوان

با حضور استانداراردبیل، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل؛

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image.php_-1.jpg01-1.jpg است

اجرای تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شد

دوم مرداد ۱۴۰۰ با حضور استاندار اردبیل، نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و جمعی از مردم شریف شهرستان انگوت و مدیران استانی و شهرستانی، اجرای پروژه تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل توسط شرکت آب منطقه ای استان اردبیل آغاز شد.

مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در آیین آغاز احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت گفت: امروز، احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت با برنامه ریزی و تلاش شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال و هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد ریال آغاز می شود و تامین بقیه اعتبار مالی موردنیاز با جدیت پیگیری خواهد شد و اینجانب از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابت کار جهادی و ارزشمندتان، تشکر و قدردانی می نمایم.دکتر ولی اسماعیلی نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با قدردانی از جدیت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و حمایت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استاندار پرتلاش استان اردبیل، آغاز عملیات احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت را برای حل مشکل آب شرب ۳۵ هزار نفر از مردم منطقه مهم و خدمتی تاریخی توسط وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان اردبیل دانست و گفت: برای تامین مالی باقیمانده اعتبار مورد نیاز این پروژه حساس و حیاتی، تمام تلاش خود خواهم کرد تا در زمان کوتاهی شاهد برخورداری مردم شریف منطقه از آب شرب سالم و پایدار باشیم.مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز در سخنانی گفت: تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ظرفیت ۱۱۰ لیتر در ثانیه و با تخصیص آب سالانه ۲٫۵ میلیون مترمکعب آب از سد مخزنی تازه کند در پایین دست این سد، از امروز احداث می شود و می تواند آب شرب و بهداشتی ۳۵ هزار نفر را در مراکز جمعیتی روستایی و شهری شهرستان انگوت تامین نماید و طبق توافقنامه انجام شده، شرکت آب و فاضلاب استان نیز مطالعات احداث شبکه انتقال و توزیع آب پایین دست این تصفیه خانه را انجام داده است و بایستی احداث آنرا در آینده نزدیک شروع کند و تامین مالی احداث تصفیه خانه و خطوط انتقال و توزیع بایستی مورد اهتمام جدی همه مسئولان باشد. 

نوشتهٔ تازه

افزودن عنوان

با حضور استانداراردبیل، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل؛

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image.php_-1.jpg01-1.jpg است

نوشتهٔ تازه

افزودن عنوان

با حضور استانداراردبیل، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل؛

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image.php_-1.jpg01-1.jpg است

اجرای تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شد

دوم مرداد ۱۴۰۰ با حضور استاندار اردبیل، نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و جمعی از مردم شریف شهرستان انگوت و مدیران استانی و شهرستانی، اجرای پروژه تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت در استان اردبیل توسط شرکت آب منطقه ای استان اردبیل آغاز شد.

مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در آیین آغاز احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت گفت: امروز، احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند انگوت با برنامه ریزی و تلاش شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال و هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد ریال آغاز می شود و تامین بقیه اعتبار مالی موردنیاز با جدیت پیگیری خواهد شد و اینجانب از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابت کار جهادی و ارزشمندتان، تشکر و قدردانی می نمایم.دکتر ولی اسماعیلی نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با قدردانی از جدیت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و حمایت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استاندار پرتلاش استان اردبیل، آغاز عملیات احداث تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت را برای حل مشکل آب شرب ۳۵ هزار نفر از مردم منطقه مهم و خدمتی تاریخی توسط وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان اردبیل دانست و گفت: برای تامین مالی باقیمانده اعتبار مورد نیاز این پروژه حساس و حیاتی، تمام تلاش خود خواهم کرد تا در زمان کوتاهی شاهد برخورداری مردم شریف منطقه از آب شرب سالم و پایدار باشیم.مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز در سخنانی گفت: تصفیه خانه آب شرب تازه کند شهرستان انگوت با ابلاغ اعتبار اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ظرفیت ۱۱۰ لیتر در ثانیه و با تخصیص آب سالانه ۲٫۵ میلیون مترمکعب آب از سد مخزنی تازه کند در پایین دست این سد، از امروز احداث می شود و می تواند آب شرب و بهداشتی ۳۵ هزار نفر را در مراکز جمعیتی روستایی و شهری شهرستان انگوت تامین نماید و طبق توافقنامه انجام شده، شرکت آب و فاضلاب استان نیز مطالعات احداث شبکه انتقال و توزیع آب پایین دست این تصفیه خانه را انجام داده است و بایستی احداث آنرا در آینده نزدیک شروع کند و تامین مالی احداث تصفیه خانه و خطوط انتقال و توزیع بایستی مورد اهتمام جدی همه مسئولان باشد.  این پست هنوز منتشر نشده است.

سرتیتر
منبع
لینک منبع
تیتر قرمز
خبر فوریجهت نمایش می بایست از تنظیمات پنل تیک مربوط به اخبار فوری را انتخاب کنید
گالری تصاویر
عکاسعکاس / فرستنده عکس