رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان: با مدیریت جهادی توانسته ایم کشت و صنعت مغان را به ثبات برسانیم رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت با سلطانی، مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفتگو کرد. قاسم محمدی در این دیدار گفت: […]

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان:

با مدیریت جهادی توانسته ایم کشت و صنعت مغان را به ثبات برسانیم

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت با سلطانی، مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفتگو کرد.

قاسم محمدی در این دیدار گفت: این بنگاه اقتصادی وظایفی در حوزه تولید محصولات زراعی، دامی و باغی دارد و در کنار آن صادرات محصولات تولیدی دغدغه مجموعه می باشد و ایجاد منطقه آزاد مزید بر علت آن است.

وی با بیان اینکه نگاه مدرن به صادرات فروش و بازرگانی را به سرانجام می رساند، اظهار داشت: از بدو استقرار در شرکت با مدیریت جهادی بصورت شبانه روز و با دقت و حساسیت کامل توانسته ایم ثبات و آرامش ایجاد کنیم.

محمدی خاطرنشان کرد: البته این امر به همت پرسنل تلاشگر و هدایت گری های وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی محقق شده است و ما نیز نهایت کوشش خویش را جهت اجرایی کردن و تحقق اهداف دولت بکار خواهیم بست.

مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی نیز در این دیدار گفت: ماموریت ما در اداره کل توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درخصوص توسعه صادرات بوده و برای تولید باید بازار هدف را در جهان مشخص کنیم.

محرم سلطانی اظهار داشت: در سطح دنیا همه بدنبال تولید باکیفیت هستند و بر این اساس در شرکت مغان نیز سیاست گذاری ها براین اساس تدوین و اجرایی شود.

وی افزود: صادرات فرآیندهایی دارد که باید اعمال شود و با کسب گواهی سلامت و بهداشت محصولات امکان صادرات وجود خواهد داشت.

سلطاتی ادامه داد: منطقه مغان منطقه ای کشاورزی با تولیدات باکیفیت بوده و ما نیز باید به این مسائل و گواهی ها حساس باشیم و آنها را در برنامه تولیدی شرکت بگنجانیم.

مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر لزوم ورود شرکت به بحث کشاورزی قراردادی گفت: در کنار تولید انبوه محصولات متنوع، فرودگاه پارساباد و پایانه صادراتی بیله سوار پتانسیل های خوبی برای صادرات است.

وی افزود: شناسنامه دار کردن محصولات تولیدی از وظایف اصلی دفتر توسعه صادرات در وزارتخانه می باشد و بایستی تراز کیفی محصولات تولیدی از منفی به مثبت سیر کند.

سلطانی پس از این دیدار، از بخش های مختلف کشت و صنعت و دامپروری مغان بازدید کرد.