شهردار اردبیل در جلسه بررسی طرح در شورای شهر تأکید کرد؛ طرح تفصیلی ضمن هم‌خوانی با اقتصاد شهر، دربرگیرنده طرح جامع ترافیک باشد در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی و جمع‌بندی آخرین وضعیت و اطلاعات مربوط به طرح جدید تفصیلی شهر اردبیل در محل شورای شهر، با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مشاور طرح و جمعی […]

شهردار اردبیل در جلسه بررسی طرح در شورای شهر تأکید کرد؛
طرح تفصیلی ضمن هم‌خوانی با اقتصاد شهر، دربرگیرنده طرح جامع ترافیک باشد

در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی و جمع‌بندی آخرین وضعیت و اطلاعات مربوط به طرح جدید تفصیلی شهر اردبیل در محل شورای شهر، با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مشاور طرح و جمعی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد، طرح تفصیلی شهر اردبیل از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اردبیل، در این جلسه و پس از بررسی‌های لازم، شهردار اردبیل از مشاور طرح خواست تا طرح تفصیلی ضمن هم‌خوانی داشتن با برنامه‌های اقتصادی شهر در آینده، دربرگیرنده طرح جامع ترافیک اردبیل نیز باشد.

محمود صفری تأکید کرد: طرح تفصیلی شهر اردبیل بایستی به نحوی بازنگری و اصلاح شود تا ضمن رفع مشکلات موجود، به معنای واقعی در آینده گره‌گشای مشکلات مردم در ارتباط با مسایل مختلف شهری باشد.

شهردار اردبیل تأثیر نپذیرفتن از ضابطه‌های دستوری و قفل نشدن بحث اقتصاد شهر در چارچوب طرح تفصیلی را از دیگر ضروریات این طرح عنوان کرد و گفت: مصمم هستیم و طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته طرح تفصیلی شهر اردبیل را با بهره‌مندی از نظرات نخبگان و صاحبنظران تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام برسانیم.

در ادامه جلسه، مشاور طرح تفصیلی شهر اردبیل نیز با اذعان به اینکه در طول ۳ ماه از زمان تصدی مسؤولیت شهرداری اردبیل از سوی آقای صفری جلسات تخصصی برای بررسی و تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر برگزار شده است، گفت: در اهمیت طرح تفصیلی شهر همین قدر کافیست که بدانیم، این طرح مهمترین ابزار ساماندهی نظام‌مند کالبدی شهر محسوب می‌شود که در مواجه با نارسایی های کالبدی – فضایی شهر به کار گرفته می‌شود.