تامین سوخت بیش از ۹۰۰ پرواز در مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از سوخت رسانی به بیش از ۹۰۰ پرواز در نه ماه نخست سال جاری در سطح استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی ضمن بازدید از […]

تامین سوخت بیش از ۹۰۰ پرواز در مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از سوخت رسانی به بیش از ۹۰۰ پرواز در نه ماه نخست سال جاری در سطح استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی ضمن بازدید از سوختگیری هواپیمایی اردبیل درباره جزئیات سوخت رسانی به هواپیماها در مرکز سوخت گیری منطقه افزود: در ۲۷۶ روز گذشته از سال جاری یک میلیون ۹۷۳ هزار لیتر سوخت برای ۹۰۵ پرواز تامین شده که این رقم در سال ۹۹ یک میلیون ۸۴۲ هزار لیتر برای ۱۰۰۷ پرواز بوده است. وی اظهار کرد: مصرف این فرآورده در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد رشد داشته است. مدنی تصریح کرد: مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل از طریق دو دستگاهREFUIIER با ظرفیت ۶۰ هزار لیتری وظیفه سوخت رسانی به ناوگان هواپیمایی کشور را به عهده دارد.