🔻اطلاعیه شماره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور؛ قابل توجه کلیه فعالان بازار ارز 🔹️به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می رساند خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش های تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب ۱۰ درصد فروش نمی شود.

🔻اطلاعیه شماره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور؛

قابل توجه کلیه فعالان بازار ارز

🔹️به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می رساند خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش های تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب ۱۰ درصد فروش نمی شود.