چهارمین جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد/ دادیار جدید ناظر زندان اردبیل معرفی شد به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل در حاشیه برگزاری چهارمین جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان در سال ۱۴۰۰ که با حضور رئیس کل دادگستری استان ، دادستان مرکز استان، مسئولان قضایی و مسئولان […]

چهارمین جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد/ دادیار جدید ناظر زندان اردبیل معرفی شد
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل در حاشیه برگزاری چهارمین جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان در سال ۱۴۰۰ که با حضور رئیس کل دادگستری استان ، دادستان مرکز استان، مسئولان قضایی و مسئولان اداره کل زندان های استان در محل زندان مرکزی اردبیل برگزار شد، با قدر دانی از زحمات قاضی بیت الله سپهری، قاضی علی خلیل نژاد به عنوان دادیار جدید ناظر زندان اردبیل منصوب شد.
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل