مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل گفت: برنامه ريزي راهبردي برای رشد و توسعه شهركهای صنعتي یکی از ضروریات توسعه صنعت استان به شمار می آید و توسعه صنعتی نیز زمینه ساز رشد همه جانبه خواهد شد. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل، محمد اهلی در جریان بازدید از ناحیه صنعتی نیر […]

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل گفت: برنامه ريزي راهبردي برای رشد و توسعه شهركهای صنعتي یکی از ضروریات توسعه صنعت استان به شمار می آید و توسعه صنعتی نیز زمینه ساز رشد همه جانبه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل، محمد اهلی در جریان بازدید از ناحیه صنعتی نیر گفت: شهرکهای صنعتی عاملی مهم در جهت توسعه صنعت استان محسوب می شود که در صورت عدم حمایت از آن، سبب کمبود زیرساختها و در نتیجه فرار سرمایه گذاران از استان خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به بسترهای مناسب شهرکهای صنعتی برای ایجاد تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاران از این ظرفیت مهم می‌توانند در راستای توسعه صنعتی استان استفاده کنند.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل افزود: صنعت استان اردبیل از ظرفيت بسیار بالايي برای توسعه صنعتی برخوردار است و دستيابي به اين رشد، با احداث شهركهاي صنعتي جدید، به عنوان راهكاری مناسب در جهت دستيابي به جهش سريع صنعت محسوب مي شوند.
وی ضمن تشکر از استاندار اردبیل و مسئولان ارشد استان نسبت به مقوله توسعه صنعتی، اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان ارشد استان نگاه بلندی به توسعه شهرکهای صنعتی دارند که امیدواریم با همراهی و مساعدت سازمان ها و ادارات ذیصلاح و خدمت رسان، نسبت به ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی جدید موفق تر عمل کنیم.
اهلی در پایان یادآور شد: این شرکت از هیچ کوششی برای تامین زیرساختها در شهرکهای صنعتی از خود دریغ نخواهد کرد و توسعه زیرساخت‌ها نیز متناسب با جذب سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.