بازدید رئیس کل دادگستری استان از واحد خدمات قضایی اننتظامی دادگستری استان به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان، به منظور بررسی وضعیت و نحوه رسیدگی و ارایه خدمات به مردم، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان با همراهی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان ، از واحد خدمات قضایی انتظامی […]

بازدید رئیس کل دادگستری استان از واحد خدمات قضایی اننتظامی دادگستری استان
به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان، به منظور بررسی وضعیت و نحوه رسیدگی و ارایه خدمات به مردم، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان با همراهی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان ، از واحد خدمات قضایی انتظامی دادگستری استان بازدید نمود.
وی در این بازدید بر لزوم ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی تأکید نمود و گفت: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از سیاست های کلی قوه قضائیه است که در روند رسیدگی و نیز کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر است.
وی همچنین بر لزوم تسریع در جلب افراد متواری تاکید کرد و گفت: هر قدر بتوانیم در اجرای دستورات قضایی مبنی بر جلب این افراد موفق عمل نمائیم به همان میزان شاهد افزایش رضایتمندی آحاد جامعه از مراجع قضایی و انتظامی خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان درادامه به منظور اجرای هر چه سریعتر دستورات قضایی بر لزوم همکاری، تعامل و هماهنگی بیشتر این واحد با معاونت برنامه ریزی و آمار و فناوری و همچنین اجرای احکام دادگستری تأکید نمود.
در این بازدید سرهنگ رمضانی رئیس واحد خدمات قضایی انتظامی دادگستری اردبیل گزارشی از عملکرد و اقدامات این واحد ارایه نمود.
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل