مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید: صندوق «پیشرفت و عدالت» سرمایه‌گذاری در استان‌ها را تسهیل می‌کند افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری روش‌های مطمئن در تقویت نظام اقتصادی جوامع است که بخش عظیمی از این مأموریت بر عهده بنگاه‌های خرد و کوچک گذاشته شده و انتظار می رود در استان‌ها نیز به تناسب وضعیت کشوری به دور از نگاه […]

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:

صندوق «پیشرفت و عدالت» سرمایه‌گذاری در استان‌ها را تسهیل می‌کند

افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری روش‌های مطمئن در تقویت نظام اقتصادی جوامع است که بخش عظیمی از این مأموریت بر عهده بنگاه‌های خرد و کوچک گذاشته شده و انتظار می رود در استان‌ها نیز به تناسب وضعیت کشوری به دور از نگاه تمرکزگرایی تقویت این صندوق‌ها رقم بخورد.

در قالب این صندوق در گام نخست ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و در گام نهایی تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت تا از طرح‌های سرمایه‌گذاری حمایت‌های لازم با تصمیم استاندار اردبیل و شورای برنامه‌ریزی انجام شود.

از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ قرار است دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند که سهم هر ماه ایجاد اشتغال ۱۰۰ هزار نفری است.