🔻خرید ۱۷ دستگاه ماشین آلات سنگین توسط شهرداری اردبیل محمودصفری، شهردار اردبیل ؛ 🔹️ درطول ۱۰ سال گذشته این اولین بار است که شهرداری در جهت تامین رفا همشهریان عزیز، اقدام به خرید ماشین آلات سنگین کرد. 🔹️ روند تامین و تجهیز امکانات شهری را در جهت جبران عقب ماندگی چند ساله به جد پیگیری […]

🔻خرید ۱۷ دستگاه ماشین آلات سنگین توسط شهرداری اردبیل

محمودصفری، شهردار اردبیل ؛
🔹️ درطول ۱۰ سال گذشته این اولین بار است که شهرداری در جهت تامین رفا همشهریان عزیز، اقدام به خرید ماشین آلات سنگین کرد.

🔹️ روند تامین و تجهیز امکانات شهری را در جهت جبران عقب ماندگی چند ساله به جد پیگیری خواهیم کرد.